Autisme en seksualiteit

Iedereen heeft een seksuele geaardheid, ook autistische mensen. Als je het over autisme en seksualiteit hebt, heb je het over seksuele diversiteit. Het seksuele spectrum is net zo breed en uitgebreid als het autisme spectrum en loopt van hyperseksueel tot aseksueel. In tegenstelling tot de hardnekkige mythe dat autisten geen seksuele gevoelens hebben, zijn veel van ons seksueel divers.

Het is erg moeilijk om je plekje op het seksuele spectrum te vinden want er is weinig informatie beschikbaar. De seksuele informatie die beschikbaar is, is vaak niet geschikt bij autisme. Want die is niet uitgebreid genoeg en sluit niet aan bij onze beleving. Omdat het waarschijnlijker is dat we LGBTQIA zijn en niet-traditionele relatiestijlen hebben. Gelukkig wordt er binnen de autismecommunity steeds meer informatie gedeeld over seksualiteit. 

Recht op seksuele gezondheid

Seksuele gezondheid is door de World Health Organisation opgenomen in de rechten van de mens (WHO, 2010). Deze rechten horen bij de fundamentele en universele rechten van de mens. Ook als je autisme hebt, heb je recht op een goede seksuele gezondheid. Goede voorlichting hoort daar bij.

Omschrijving door WHO


De Wereld Gezondheid Organisatie omschrijft het als volgt:

Seksuele gezondheid is een met seksualiteit verbonden toestand van fysiek, emotioneel, mentaal en sociaal welzijn. Het is dus meer dan alleen de afwezigheid van ziekte, disfunctie of zwakte. Seksuele gezondheid vereist een positieve en respectvolle benadering van seksualiteit en seksuele relaties. En vereist ook het mogen en kunnen aangaan van plezierige en veilige seksuele ervaringen. Dus ervaringen zonder dwang, discriminatie en geweld. Om seksuele gezondheid te bereiken en te behouden, moeten de seksuele rechten van alle personen worden gerespecteerd, beschermd en gerealiseerd.” (WHO, 2010).

De belangrijkste seksuele rechten van een persoon zijn (WHO, 2010):

  • Het hoogst haalbare niveau van seksuele gezondheid. Met inbegrip van toegang tot seksuologische en reproductieve gezondheidszorg
  • Het verkrijgen en verlenen van informatie over seksualiteit
  • Seksuele en relationele vorming / seksuele voorlichting
  • Respect voor lichamelijke integriteit
  • Vrije partnerkeuze
  • Keuzevrijheid om wel of niet seksueel actief te zijn
  • Seksuele relaties met wederzijdse instemming
  • Huwelijk of partnerschap met wederzijdse instemming
  • Keuzevrijheid om wel of niet kinderen te krijgen en wanneer
  • Het nastreven van een bevredigend, veilig en plezierig seksleven

Bron

WHO (2010). Standards for Sexuality Education in Europe. A framework for policy makers, educational and health authorities and specialists. Keulen: WHO Regional Office for Europe and BZgA.

Boeken over autisme en seksualiteit

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *