Autisme en gender

Bij autisme is je gender niet altijd duidelijk. De kans dat je gender identiteit anders is dan je geslacht of buiten de standaard verdeling valt, is groter dan bij mensen zonder ASS. Uit onderzoek door het genderteam van het VUMCA blijkt dat die kans bijna 10x groter is.

Als je autistisch bent en je voelt je niet thuis in het geslacht dat je bij de geboorte is toegewezen heb je genderdysforie. Over genderdysforie is redelijk wat bekend. Maar als je ook autistische bent is dat een dubbele uitdaging waar nog niet zoveel over bekend is.

Veel neurodivergente mensen voelen zich niet thuis in de strakke man/vrouw verdeling van de maatschappij. De genderdiversiteit is inderdaad veel groter dan alleen die twee.

Over genderdiversiteit en genderdysforie in combinatie met autisme wordt steeds meer bekend. Vaak worden er kleine stukjes toegevoegd aan de bestaande teksten over autisme of gender problemen, maar er komen ook steeds meer boeken beschikbaar. Die zijn helaas vaak alleen in het Engels verkrijgbaar. De rest van de publicaties zijn vaak wetenschappelijk en moeilijk te lezen. Daarom breng ik de informatie die er is samen op deze site en probeer die makkelijker toegankelijk te maken.

Boeken over autisme en gender: